Apture Highlights for Safari

  • Phát hành Apture
  • Đánh giá
  • Lượt tải 271
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 12 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 or later, Safari

Giới thiệu

Công cụ tham khảo toàn diện này của Apture Inc thực sự tiện ích đối với sinh viên. Sau khi được cài đặt, bất cứ khi nào bạn highlight một từ hoặc cụm từ nào đó trên một trang web, tiện ích này sẽ hiển thị một cửa sổ nhỏ có chứa thông tin thêm từ một số nguồn như Wikipedia, Google, Bing, YouTube hoặc Google.

Nhận thêm thông tin về một từ hoặc cụm từ với Apture Highlights.