AttachSave Lite for Android

  • Phát hành Blackmoon Info Tech Svcs
  • Đánh giá
  • Lượt tải 448
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 147 KB
  • Cập nhật 07/09/2011
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Thấy mệt mỏi với các file đính kèm trong Gmail? Hãy lưu chúng vào thẻ SD. AttachSave Lite là ứng dụng nhỏ gọn có thể lưu lại bất kì bản đính kèm Gmail nào vào thẻ SD và hiển thị nó ở đó.

 AttachSave Lite for Android

Cách: xem trước bản đính kèm trong ứng dụng Gmail

Hoạt động với ứng dụng email trên điện thoại cũ

Ứng dụng Browse Folder không được bao gồm nhưng không cần thiết

Ứng dụng này không thể đọc email và ép phải đoán tên file đính kèm.

Lamle