Bắn bóng for Android 1.0 Game bắn trứng

  • Phát hành Hien Nguyen
  • Đánh giá
  • Lượt tải 485
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 532 KB
  • Cập nhật 24/10/2012
  • Yêu cầu Android 1.1 trở lên

Giới thiệu

Bắn bóng là một trò chơi miễn phí tương tự như trò "khủng long bắn trứng" nổi tiếng của hãng PopCap.

Bắn bóng for Android

Bạn chỉ cần bắn bóng lên để tạo thành nhóm từ ba trên lên quả bóng cùng màu để phá được nhóm bóng cùng màu đó. Chơi cho đến khi trên màn hình không còn quả bóng nào là bạn thắng cuộc và sang màn mới!

Bắn bóng được Việt hóa và tiếp tục phát triển từ ứng dụng Frozen Bubble cho Android của tác giả Pawel Aleksander Fedorynski.

Bắn bóng for Android

Bắn bóng for Android