Bản cam kết không sử dụng pháo nổ Mẫu cam kết không sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên Đàn

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 372
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 06/02/2018

Giới thiệu

Như chúng ta đã biết để tránh tình trạng cháy nổ và an toàn phòng cháy thì nhà nước chúng ta đã đưa ra quy định cấm sử dụng pháo và chất gây nổ dịp tết. Bên cạnh việc vận động nhân dân thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc viết đơn cam kết không dùng phá cũng như các chất gây nổ và dịp Tết Nguyên Đán đối với các hộ gia đình cũng như học sinh. Dưới đây laf mẫu cam kết không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển và đốt pháo nổ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------o0o------

 

BẢN CAM KẾT
Về việc không tàng trữ, sử dụng, vận chuyển và đốt pháo nổ

         Kính gửi: Hiệu trưởng trường ………………………………………………..

Tên em là: ……………………………………………………………………..……….

Học sinh lớp: ............Trường ………………………………………………….……….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Để góp phần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 406/TTg và Nghị định số 47/CP của chính phủ về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo. Đặc biệt góp phần đảm bảo an ninh trật tự trước - trong và sau tết Quý Tỵ tại thôn. Em xin thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Không vận chuyển, tàng trữ, mua bán và đốt các loại pháo nổ, vật liệu nổ.

- Không chơi các đồ chơi trẻ em nguy hiểm.

- Không vi phạm pháp luật

- Có tinh thần phát hiện, tố cáo những người vi phạm vận chuyển tàng trữ, mua, bán các loại pháo nổ.

Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết em xin chịu trước lãnh đạo nhà trường và cơ quan pháp luật, sau khi đã bị xử lý sẽ bị hạ xuống xếp loại hạnh kiểm: Yếu.

  …….., ngày … tháng … năm 20…
Hiệu trưởng
Ký và ghi rõ họ tên
Phụ huynh học sinh
Ký và ghi rõ họ tên
Người cam kết
Ký và ghi rõ họ tên