Bản tự kiểm điểm cá nhân Mẫu tự kiểm điểm bản thân cá nhân

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 26 đánh giá
  • Lượt tải 36.780
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 41 KB
  • Cập nhật 09/01/2018

Giới thiệu

Mẫu tự kiểm điểm cá nhân

Gần như bất cứ tổ chức như trường học, cơ quan hay chi bộ Đảng đều sẽ yêu cầu mọi người phải làm bản tự kiểm điểm cá nhân vào cuối năm. Bản tự kiểm điểm bản thân này sẽ giúp mỗi cá nhân nhận ra được những việc mình đã làm tốt cũng như những hạn chế chưa thực hiện được trong năm vừa qua. Từ bản kiểm điểm này không chỉ giúp cá nhân người viết tránh những sai sót đã xảy ra mà còn hỗ trợ cán bộ quản lý có cái nhìn tổng quát về tập thể của mình đang quản lý. Dưới đây là mẫu của bản tự kiểm điểm bản thân được trình bày khá tốt và đầy đủ nội dung để mọi người tham khảo.

Bản kiểm điểm Đảng viên

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………… ……………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………… ……………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao là:…………… …………………………………………………………………

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính
Khiển trách bằng văn bản;
Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
Sa thải.

Ngày       tháng      năm

Người viết kiểm điểm

  Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết