BitMeter OS for Mac Kiểm soát băng thông

  • Phát hành Codebox Software
  • Đánh giá
  • Lượt tải 405
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 484,5 KB
  • Cập nhật 18/01/2012
  • Yêu cầu Mac OSX 10.5 (Leopard)/10.6 (Snow Leopard)

Giới thiệu

BitMeter OS là công cụ kiểm soát băng thông miễn phí, mã nguồn mở, hoạt động trên hệ điều hành Windows, Linux và Mac OSX. Nó có chức năng theo dõi mức độ sử dụng kết nối Internet/ Network đồng thời cho phép bạn xem thông tin thông qua trình duyệt web hoặc sử dụng công cụ dòng lệnh.

Giao diện Web của BitMeter OS hiển thị nhiều dạng bảng biểu khác nhau để cho bạn thấy mức độ sử dụng Internet/Network trong thời gian qua.

Bảng Monitor sẽ hiển thị biểu đồ cập nhật theo từng giây để cho bạn biết chuyện gì đang xảy ra với kết nối của bạn vào thời điểm thực:

BitMeter OS

Bảng Query cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng băng thông theo ngày tháng mà bạn xác định, và cho phép bạn xuất kết quả ra bảng tính

BitMeter OS

Bảng History minh họa sự thay đổi mức độ sử dụng kết nối qua một vài giờ, ngày và tháng

BitMeter OS

BitMeter OS còn cho phép bạn đặt Alerts để cảnh báo bạn khi sử dụng Internet vượt quá giới hạn đã xác định.

BitMeter OS

Tiện ích Calculator cho bạn biết thời gian sẽ mất để upload hoặc download file, hoặc lượng dữ liệu bạn có thể truyền tải trong thời gian nhất định

BitMeter OS

Bảng Preferences cho phép bạn tùy chỉnh giao diện theo ý thích, bao gồm cả dữ liệu RSS tích hợp.

BitMeter OS

Đặng Hương