Bloom for Mac

  • Phát hành Carl Antaki
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.520
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4 B
  • Cập nhật 25/04/2011
  • Yêu cầu Mac 10.4 trở lên

Giới thiệu

Bloom là một phần mềm tải hình ảnh lên Facebook miễn phí. Ngoài việc tải ảnh lên Facebook, Bloom cũng cho phép bạn tải hình ảnh và album của Facebook xuống máy tính, và cũng có thể upload video lên Facebook.

Một trong những lợi thế lớn nhất của Bloom là nó là một phần mềm chạy đa nền tảng có thể hoạt động trên Windows, Mac, cũng như Linux. Vì vậy, không phân biệt hệ điều hành bạn đang chạy, bạn có thể sử dụng Bloom trên một máy tính bất kỳ sử dụng một hệ điều hành không phải Windows để tải ảnh lên Facebook

Theo new.go.vn