Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2016 - 2017 Đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn Toán có đáp án

  • Phát hành Tổng hợp
  • Đánh giá 4 đánh giá
  • Lượt tải 6.432
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,7 MB
  • Cập nhật 01/12/2018

Giới thiệu

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2016 - 2017 (Số 1) tổng hợp đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn Toán của nhiều trường trong các nước. Mỗi đề thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án đi kèm, có nội dung theo cấu trúc ra đề mới của Bộ Giáo dục. Hi vọng tài liệu này không sẽ giúp các em ôn thi học kì I hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi THPT Quốc gia năm 2017.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TP. HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN CHÍ THANH
ĐỀ KIỂM TRA HK1 NĂM HỌC 2016–2017
Môn: TOÁN – Khối 12
Thời gian làm bài: 90 phút

 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017
 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

ĐÁP ÁN: Tất cả các đáp án đều là A.

2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CÀ MAU

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II - GIẢI TÍCH LỚP 12 

Thời gian làm bài: 45 phút

(25 câu trắc nghiệm)

MÃ ĐỀ 121

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2016 - 2017
Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Toán lớp 12

1

B

6

B

11

C

16

A

21

D

2

C

7

A

12

A

17

B

22

D

3

A

8

B

13

B

18

C

23

C

4

B

9

B

14

A

19

A

24

A

5

D

10

C

15

D

20

D

25

C

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC

(Đề thi gồm 50 câu TN)

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 

MÔN: Toán – Lớp: 12

Thời gian làm bài: 90 phút.

Lớp:  ……..

Họ, tên thí sinh:.....................................................................

Mã đề thi 132

 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017
 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017

1

D

11

C

21

A

31

B

41

D

2

A

12

A

22

B

32

C

42

A

3

D

13

C

23

B

33

C

43

D

4

A

14

B

24

A

34

C

44

C

5

C

15

B

25

D

35

D

45

B

6

A

16

D

26

C

36

C

46

A

7

A

17

C

27

C

37

D

47

B

8

C

18

B

28

A

38

B

48

D

9

B

19

D

29

C

39

C

49

B

10

A

20

B

30

D

40

A

50

D

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2016 - 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC GIANG

 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016-2017

MÔN TOÁN LỚP 12

Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 123

 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2016 - 2017
 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2016 - 2017

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12

Phân A: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. Tổng 5 điểm.

     Câu/Mã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

123

A

C

C

C

A

B

A

C

D

A

B

B

B

D

D

C

D

D

A

B

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án

ĐÁP ÁN

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án