Bubo Bubo for Android 1.1.14 Theo dõi camera trên Android

 • Phát hành Orbit
 • Đánh giá
 • Lượt tải 5.883
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,3 MB
 • Cập nhật 28/04/2014
 • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Bubo Bubo giúp người dùng theo dõi từ xa H.264/JPEG cho các loại máy ghi video kỹ thuật số đặc biệt. Điền vào IP, cổng, tên người dùng và mật khẩu một cách chính xác để thêm một trang web mới.

Nó có thể được xem trong chế độ chân dung hoặc phong cảnh.

Tính năng chính Bubo Bubo:

Nó hỗ trợ kiểm soát động tác:

1. Thu nhỏ để chuyển đổi chế độ kênh quard

Trong chế độ kênh quard:

 • Di chuyển sang trái để chuyển kênh quard tiếp theo
 • Di chuyển sang phải để chuyển đổi kênh quard trước đó

Trong chế độ kênh đơn:

 • Di chuyển sang trái để chuyển kênh tiếp theo
 • Di chuyển sang phải để chuyển sang kênh trước đó

2. Nhấp 2 lần để chuyển đổi chế độ kênh đơn

Trong chế độ kênh đơn:

 • Di chuyển sang trái để chuyển kênh tiếp theo
 • Di chuyển sang phải để chuyển sang kênh trước đó

Chú ý:

Nếu cấu hình PTZ trên DVR cho phép nhưng không có biểu tượng của chức năng PTZ với camera PTZ trên Bubo Bubo, xin vui lòng cập nhật phần mềm mới hơn.

Nếu tên kênh là các ký tự rác hoặc trống rỗng, đó là điện thoại của bạn không hỗ trợ phông chữ cho các ngôn ngữ cấu hình DVR.

Bubo Bubo for AndroidBubo Bubo for Android