Call Blocking Blacklist for Android Chặn số điện thoại trên blacklist

 • Phát hành app club
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.067
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3 MB
 • Cập nhật 07/03/2012
 • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Call Blocking Blacklist là tiện ích mạnh mẽ được dùng để hỗ trợ bạn ngăn chặn tất cả những cuộc gọi và tin nhắn lặp đi lặp lại mà bạn không muốn trả lời. Vì vậy, bạn sẽ không còn cảm thấy phiền nhiễu vì phải nhận những cuộc gọi, tin nhắn đó.

Tính năng:

- Từ chối các số điện thoại trên blacklist.

 • Lựa chọn “Only block the names on blacklist” trong phần thiết lập.
 • Đưa danh sách liên hệ bạn không muốn trả lời vào blacklist.

- Gồm có các phương thức vào blacklist sau: nhập trực tiếp, nhập từ danh bạ, nhập từ các cuộc gọi hoặc tin nhắn nhận được.

- Bạn có thể lựa chọn ngăn chặn:

 • Cuộc gọi và tin nhắn SMS.
 • Chỉ cuộc gọi.
 • Chỉ tin nhắn SMS.

Bạn có thể chọn từ 4 phương thức theo ý muốn:

- Ngăn chặn tất cả các cuộc gọi và tin nhắn ngắn.

- Chỉ ngăn chặn danh bạ đã đưa vào blacklist.

- Chỉ cho phép danh bạ trên while list.

- Chỉ nhận cuộc gọi và tin nhắn từ những người có trên while list hoặc trên danh bạ.

Call Blocking Blacklist for Android

Đặng Hương