Camera 3D for Android

  • Phát hành siulun
  • Đánh giá
  • Lượt tải 685
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 231 KB
  • Cập nhật 13/05/2011
  • Yêu cầu Android

Giới thiệu

Camera 3D for Android là ứng dụng để tạo hình ảnh 3D ngay trên thiết bị Android của bạn.

Mẹo để xem hình ảnh 3D được tốt:

- Luôn mang theo từ trái sang phải.
- Không di chuyển thiết bị của bạn quá xa so với vị trí hình ảnh cần xem.
- Trượt màn hình sang trái hoặc phải để thay đổi độ mờ hình ảnh cuối cùng của lớp phủ.
- Cố gắng để đưa đối tượng vào giữa màn hình.
- Xuất Animated GIF

An Nhiên (theo market.android)