Caynax Task Manager For Android Ứng dụng quản lý tiến trình

  • Phát hành Caynax
  • Đánh giá
  • Lượt tải 388
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 303 KB
  • Cập nhật 16/02/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Caynax Task Manager là công cụ quản lý các ứng dụng đang chạy rất nhanh chóng và dễ dàng.

Ứng dụng bao gồm:

- Danh sách của tất cả các ứng dụng đang chạy (tiến trình).

- Phân loại, lọc và tìm kiếm danh sách các ứng dụng.

- Thông tin về việc sử dụng bố nhớ và CPU cho toàn hệ thống.

- Rất nhiều thông tin hữu ích về các ứng dụng được chọn.

- Tắt, gỡ bỏ cài đặt hoặc khởi chạy ứng dụng.

- Đăng nhập ứng dụng (Logcat).

Caynax Task Manager For Android 

Tuyết Mai