CD Case Mod for Mac

  • Phát hành Monbcn
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.100
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 425 KB
  • Cập nhật 03/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Bạn dùng CoverSutra trên hệ điều hành Mac, và bạn muốn làm đĩa CD theo phong cách của riêng mình. CD Case Mod sẽ là một gợi ý cho bạn. CD Case Mod là chương trình miễn phí, CD Case dùng để tạo màu theme cho tất  cả người sử dụng CoverSutra. Khi bạn sử dụng CD Case Mod, CoverSutra sẽ  làm những thao tác như ghi nhớ lại (nhắc lại) những gì đang dùng trên iTunes, ở ngay trên màn hình desktop của Mac.