Metadata Hootenanny Chỉnh sửa siêu dữ liệu trong QuickTime

  • Phát hành Noah Sorscher
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 79.011
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,2 MB
  • Cập nhật 04/06/2014
  • Yêu cầu Mac OS X 10,1 hoặc mới hơn

Giới thiệu

Metadata Hootenanny là ứng dụng cho phép bạn xem và chỉnh sửa dữ liệu của các bộ phim trong QuickTime, cho phép bạn thiết lập kích thước video, tốc độ quét của các bộ phim tiếp theo hoặc trước đó.

Phần mềm có giao diện đơn giản, dễ sử dụng có thể đặt biểu tượng tùy chỉnh, thiết lập khoảng thời gian của phim. Ngoài ra nó còn cho phép bạn phát lại đoạn phim đó cùng với việc thiết lập các tùy chọn về chương, mục cho từng phần trên phim.

Tổng hợp