Chrome Clock for Mac

  • Phát hành Derek
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.828
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 770 KB
  • Cập nhật 30/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Google Chrome

Giới thiệu

Chrome Clock là một phần mở rộng của Google Chrome, cho phép bạn mở đồng hồ bằng cách nhấn vào biểu tượng cài đặt trong thanh địa chỉ. Chrome Clock sẽ hiện thời gian hiện tại bằng cách sử dụng một đồng hồ analog hoặc bằng cách sử dụng một đồng hồ kỹ thuật số.