Chrome Push for Mac

  • Phát hành Chrome Push Team
  • Đánh giá
  • Lượt tải 365
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 33 KB
  • Cập nhật 09/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Google Chrome

Giới thiệu

Chrome Push là một ứng dụng mở rộng của Google Chrome,  cho phép bạn dấu trang trình duyệt đang truy cập của bạn từ các thiết bị di động khác nhau ví dụ từ điện thoại di động. Trong nháy mắt, Chrome cung cấp cho bạn các tính năng Push đồng bộ hóa bookmark tuyệt vời.