Đánh bóng chuyền

  • Phát hành GameVui
  • Đánh giá
  • Lượt tải 31.921
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 12/02/2006

Giới thiệu

Dùng chuột Click vào nút J để nhảy, nút F để đánh bóng, nút N bắt chơi lại trên màn hình trò chơi. Thay vì việc dùng chuột click, bạn cũng có thể gõ trên bàn phím phím J (nhảy), phím F (đánh bóng), phím N (chơi lại). Bạn cần đánh bóng qua được thanh dọc để ghi điểm.