Đạo đức: Bé bon mua kẹo cho điện thoại for iOS 1.0 Câu chuyện đạo đức cho bé

  • Phát hành Bui Hieu
  • Đánh giá
  • Lượt tải 20
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,8 MB
  • Cập nhật 02/05/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Qua câu chuyện này cha mẹ dạy các bé hiểu về đức tính trung thực, thật thà và dạy các bé cách đếm tiền sao cho cẩn thận. Giúp bé học cách đếm để vẫn dụng vào cuộc sống hàng ngày, sẽ tạo cơ sở cho những môn học liên quan đến tính toán sau này.

Đạo đức: Bé bon mua kẹo cho điện thoại for iOSĐạo đức: Bé bon mua kẹo cho điện thoại for iOS