Giáo dục - Học tập

Chuyên mục Giáo dục - Học tập cung cấp ứng dụng hỗ trợ học tập cho học sinh: ứng dụng học tiếng Anh trên di động, học tiếng Nhật trên Android, ứng dụng tra từ điển; cũng như những công cụ hỗ trợ soạn giáo án cho giáo viên