Quản lý - Tăng tốc điện thoại

Ứng dụng hỗ trợ tăng tốc cho điện thoại chạy chậm, quản lý điện thoại gọn gàng hơn, chặn các cuộc gọi và tin nhắn hay quấy rối, sắp xếp các file và dữ liệu trên iPhone, iPad