Đáp án môn Lịch Sử THPT Quốc Gia 2018 Gợi ý môn Lịch Sử THPT Quốc Gia 2018

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 45
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 06/07/2018

Giới thiệu

Ngày 27/6 các bạn học sinh lớp 12 sẽ tiến hành thi THPT quốc gia 2018 môn Lịch sử. Đề thi môn Lịch sử có thời gian làm bài là 50 phút với 40 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung Đề thi môn Lịch Sử THPT Quốc Gia 2018 bao trùm kiến thức chương trình lớp 11 và 12 với đầy đủ các dạng câu hỏi, phân bố ở các chương.

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn Lịch sử THPT Quốc gia 2018 của Bộ GD&ĐT

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306

Đề thi THPT Quốc gia 2018 môn Lịch sử mã đề 306