DeskTube for Mac

  • Phát hành Damon Edwards
  • Đánh giá
  • Lượt tải 663
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 664 KB
  • Cập nhật 16/05/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 hoặc mới hơn. Adobe AIR 2.0 hoặc mới hơn

Giới thiệu

Desktube là một công cụ khá xuất sắc trong việc xem, duyệt, ghi lại và tải video lên YouTube từ máy tính của bạn, đặc biệt nó còn được hỗ trợ thêm khả năng kết nối tới Twitter và cả Facebook.

Với phần mềm này, người sử dụng có thể tải video, tìm kiếm, liệt kê cũng khả năng download tất cả các video trên YouTube.

Một trong những khả năng đặc biệt đáng chú ý của YouTube là tính năng hỗ trợ Twitter và Facebook. Người sử dụng có thể xem và cập nhật trên Twitter ngay khi bạn đang xem các video yêu thích trên YouTube.

Dịch vụ Facebook cũng tương tự, bạn có thể vừa xem video trên YouTube, vừa cập nhật các ghi chú mới nhất của mình và bạn bè.

Một tính năng mới cũng đáng được chú ý là chức năng chat webcam 4 người. Với tính năng này, bạn có thể tạo ra một cuộc nói chuyện với 3 người bạn cùng lúc. Bên cạnh đó bạn còn có thể sử dụng chương trình này để chia sẻ video đang với những người bạn cùng chat.

Theo TTCN