Do Re Mi for iOS 6 Xem video chương trình Doremi

  • Phát hành Vietnam DFT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 58
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 15,3 MB
  • Cập nhật 09/05/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng cho phép bạn xem các video cập nhật về các vòng thi của chương trình Đồ Rê Mí, cùng với các phần thi của những năm trước.

Tính năng chính:

  • Hiển thị hình ảnh đánh dấu video mới cập nhật.
  • Video và tin tức mới được cập nhật nhanh chóng hơn.

Do Re Mi for iOS Do Re Mi for iOSDo Re Mi for iOS