Đơn xin vào lớp 1 Mẫu đơn xin vào lớp 1

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 107
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 16/06/2017

Giới thiệu

Mẫu đơn xin vào lớp 1

Năm học mới sắp đến, với những phụ huynh có con em sắp vào lớp 1 hẳn đang có rất nhiều điều để lo lắng. Bên cạnh việc tìm kiếm 1 ngôi trường phù hợp bạn còn phải kiểm tra các thông tin về hồ sơ nhập học, đơn xin vào học lớp 1, hay nếu học trái tuyến sẽ phải xin thêm đơn xin vào lớp 1 trái tuyến, vv. Đây là 1 trong những thủ tục cơ bản để chuẩn bị cho con em bạn 1 năm học mới nhiều thuận lợi, bạn có thể tải mẫu đơn vào lớp 1 của chúng tôi phía dưới đây để tham khảo.

UBND QUẬN...............................
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..............................
___________

Số đơn:......./TH...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o----------

..................., ngày ........tháng........năm ...........

ĐƠN XIN VÀO LỚP 1

Năm học ............ - ...............

Kính gửi: Ban giám hiệu trường......................................................

1. Họ và tên học sinh: ..............................................................Nam  Đơn xin vào lớp 1   Nữ Đơn xin vào lớp 1   

Ngày sinh:...................................................................Nơi sinh (tỉnh, thành phố):............

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

Hiện đang cư trú tại:.......................................................................................................

Số điện thoại nhà riêng:...................................................................................................

Khi cần báo tin cho ai?:...................................................................................................

Đã qua lớp mẫu giáo chưa?:............................................................................................

Đăng ký học bán trú tại trường (ghi rõ có hay không):........................................................

2. Họ tên bố: ......................................................................Điện thoại:............................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:..............................................................................................

3. Họ tên mẹ: ......................................................................Điện thoại:...........................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:...............................................................................................

Gia đình xin cam kết sẽ kết hợp cùng nhà trường chăm sóc, quản lý, giáo dục con em thực hiện tốt nội quy của nhà trường./.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
(Ký và ghi rõ họ tên)
PHỤ HUYNH HỌC SINH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 1

- Hồ sơ xin học gồm: 01 đơn (theo mẫu) + 01 bản sao giấy Khai sinh hợp lệ + 01 bản hộ khẩu photcopy (không cần công chứng) hoặc Giấy xác nhận cư trú. Mang theo Sổ hộ khẩu + bản chính Giấy khai sinh (để Nhà trường đối chiếu, kiểm tra).

- Tiếp nhận Giấy khai sinh hợp lệ như sau: Giấy khai sinh photô từ bản chính phải có công chứng (hoặc Giấy khai sinh bản sao từ bản chính phải có dấu đỏ của UBND cấp có thẩm quyền).

Đơn xin vào lớp 1 trái tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o---------

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1
(TRÁI TUYẾN)

Kính gửi: Ban Giám hiệu trường Tiểu học .....................

Tôi tên: ........................................................................................................................

Hiện ngụ ở khu vực (ấp) ................................., Phường (xã): .........................................
thành phố (huyện) ..........................................., tỉnh: .....................................................

Xin đăng ký nhập học lớp Một cho: ................. tôi

Họ và tên học sinh: .......................................... Nam Đơn xin vào lớp 1                   Nữ Đơn xin vào lớp 1   

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................................

Họ và tên cha: ....................................... năm sinh: .............. nghề nghiệp ......................

Nơi công tác (nếu có): ...................................................................................................

Họ và tên mẹ: ........................................ năm sinh: ............... nghề nghiệp .....................

Nơi công tác (nếu có): ...................................................................................................

Cháu đã học qua Mẫu giáo tại trường: .............................................................................

Hiện cháu đang sống với: ...............................................................................................

Tại địa chỉ: khu vực (ấp) ......................., phường (xã) ....................................................
thành phố (huyện) ..........................................................................................................

Tên chủ hộ: ..................................................................................................................

Số điện thoại liên lạc khi cần: .........................................................................................

Tôi có nguyện vọng cho cháu được học tại trường với hình thức học:

- Hai buổi/ngày  Đơn xin vào lớp 1                                     - Hai buổi/ngày có bán trú  Đơn xin vào lớp 1   

Chúng tôi xin chấp hành các chủ trương của ngành Giáo dục và thực hiện đúng mọi quy định của Nhà trường đề ra.

Xin chân thành cám ơn!

Hồ sơ kèm theo: 
- 01(một) đơn xin nhập học.
- 01(một) bản sao giấy khai sinh.
- 01 (một) bản sao hộ khẩu (có xác nhận sao y bản chính).
- Giấy chứng nhận đã qua Mẫu giáo.
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

..........., ngày ...... tháng ...... năm 20..... 

 

Người viết đơn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC .....................

Đồng ý nhận em: ..........................................................................................................

Vào học lớp 1 - Năm học 20..... - 20.....

..............., ngày...........tháng......năm 20.....
HIỆU TRƯỞNG