Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 421
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 17/07/2017

Giới thiệu

Khi kỳ thi THPT Quốc Gia kết thúc các thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả thi để tiến hành đăng ký xét tuyển các trường đại học. Thí sinh sau đó sẽ nộp giấy này đến trường đăng ký xét tuyển theo chuyển phát nhanh hoặc tại trường đại học. Bạn có thể tham khảo qua mẫu giấy chứng nhận kết quả THPT Quốc Gia đúng chuẩn dướu đây.

Mẫu giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤM THI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ THI
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
(Dùng để nộp vào trường nhập học)

Họ và tên thí sinh: ...........................................................................................................

Số báo danh: ..................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Mã đăng ký xét tuyển: .........................................................................

(Thí sinh sử dụng mã đăng ký xét tuyển này để điền vào phiếu ĐKXT hay ĐKXT trực tuyến)

Kết quả thi:

(In ra kết quả tất cả các môn thi thí sinh đã đăng ký dự thi)

 Vào sổ số: (mã tỉnh/mã Điểm nhận hồ sơ/STT)

..........., ngày tháng năm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)