Mẫu đơn xin chuyển lớp Mẫu đơn xin chuyển lớp học mới nhất

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 661
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 24/08/2017

Giới thiệu

Ở bất cứ cấp học nào khi muốn chuyển lớn các bậc phụ huynh đều phải làm đơn để nộp cho nhà trường để cho con em mình chuyển lớp. Trong mẫu đơn này mọi người phải nêu được lý do cũng như các thông tin liên quan đến lớp học đến và đi.

Một số mẫu đơn xin chuyển lớp

Mẫu 1: Dành cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

 

- Ban giám hiệu trường ............

- Giáo viên chủ nhiệm

Em tên là: ........................................................................................................

Hiện là học sinh lớp ........................... Trường: ..............................................

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cùng với cô giáo chủ nhiệm lớp ............. Trường ............................ cho em xin được chuyển từ lớp ........ sang lớp ...........

Lý do: ...............................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường cùng cô giáo chủ nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn!

  ............, ngày...tháng...năm...
Xác nhận của Hiệu trưởng Người làm đơn

Mẫu 2: Dành cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN XIN CHUYỂN LỚP

Kính gửi:

 

 

- Ban giám hiệu trường ..............

- Phòng công tác học sinh sinh viên

- Phòng ban chức năng

Em tên là: ................................................................................................................

Mã số sinh viên: ......................................................................................................

Ngày sinh: ...............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................

Hiện đang học lớp: ........................................ Khóa: ..............................................

Hệ đào tạo: .................................. Khoa: ........................... Ngành: .......................

Nay em làm đơn này xin Ban giám hiệu nhà trường cho em chuyển sang lớp:

Lý do: .....................................................................................................................

................................................................................................................................

Rất mong sự chấp thuận của Ban giám hiệu nhà trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

 

............, ngày...tháng...năm...

 

Người làm đơn