Mẫu giấy mời họp phụ huynh Mẫu giấy mời họp phụ huynh đầu năm cuối năm

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 5 đánh giá
  • Lượt tải 50.150
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 28 KB
  • Cập nhật 29/12/2016

Giới thiệu

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh

Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh được dùng để tổng kết cuối năm học hoặc dùng ở đầu năm học. Giấy mời phụ huynh này được sử dụng rộng rãi và được nhiều giáo viên đánh giá cao. Các thầy cô có thể tải miễn phí mẫu giấy mời này về và tham khảo sử dụng ở các buổi họp phụ huynh đầu năm hoặc cuối năm học.

    PHÒNG GD & ĐT …..   
TRƯỜNG ………
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
------------------------- 

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH 

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………………………………….

Phụ huynh em: ..…………………………………………… Học lớp:……….

Đúng vào lúc ………. ngày …. tháng ….. năm 20…

Đến tại văn phòng Trường …………………………..

Để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học …………..

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                            ………, ngày … tháng … năm ……..

                                                                                                  GVCN