Kịch bản chương trình họp phụ huynh Nội dung chương trình họp phụ huynh

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 4.100
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 06/01/2018

Giới thiệu

Để chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh được diễn ra thuận lợi, đạt kết quả tốt Down.vn xin giới thiệu tới quý thầy cô Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý thầy cô cùng tham khảo.

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm học.

KỊCH BẢN HỌP PHỤ HUYNH
LỚP ....................NĂM HỌC ...........................

· Thời gian: ......h... ngày ... tháng ... năm 20.......

· Thành phần: BGH, GV và toàn thể phụ huynh HS.

· Địa điểm: Trường ................................................................................................

· Nội dung:..............................................................................................................

1. Ổn định – điểm diện:

2. Tuyên bố lý do:

    Hôm nay, ngày .../.../20... được sự đồng ý của BGH trường, lớp .......... tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20... – 20... để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.

3. Nhận xét về đặc điểm tình hình lớp

+ Sĩ số: …. h/s trong đó …. Nam … Nữ

+ Sĩ số lớp năm 20...- 20.... Tăng … học sinh

a) Thuận lợi:

- Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.

- Trình độ HS khá đồng đều.

- Chữ viết nhiều em khá đẹp, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ.

- Đa số các em có ý thức tự giác trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường.

- Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ năng lực trong các hoạt động tập thể.

b) Khó khăn:

- Là lớp đầu cấp nên học sinh còn bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường của học sinh ............, năng lực tự quản của các em còn nhiều hạn chế.

- Nhiều em hoạt động còn trầm, thiếu mạnh dạn trong học tập và giao tiếp.

- Kỹ năng đọc, tính toán nhiều em còn yếu.

- Một số em còn cẩu thả trong học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập.

- Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nông nên thu nhập của gia đình còn thấp, có ... em gia đình thuộc hộ nghèo, ... em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha hoặc mẹ nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

4. Phương hướng nhiệm vụ năm học......................

    Giáo viên chủ nhiệm đưa ra môt số phương hướng nhiệm vụ của lớp về tình hình học tập, lao động .......sau đó đưa ra chỉ tiêu cụ thê:

- Chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học .....................

- Hạnh kiểm : 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt

- Học tập: Phấn đấu …/… học sinh xếp loại học lực giỏi @ …..%; …./….

- Học sinh xếp loại học lực khá @ ….%. trường hợp học lực trung bình…./….. (.….%)

- Thi đua : Đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, chi đội mạnh

* Biện pháp thực hiện

Giáo viên và phụ huynh học sinh đều nhất trí biện pháp thực hiện để đạt được mục tiêu đặt ra như sau:

* Học sinh:

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở đồ dùng học tập .

- Chuẩn bi học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp

- Có ý thức vươn lên trong học tập để đạt được kết quả cao nhất.

- Mặc đồng phục theo đúng quy định của nhà trường.

- Chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông.

- Trang phục đúng quy định (giáo viên nêu rõ cho phụ huynh biết)

- Chấp hành và tham gia tích cực các hoạt động của lớp của như các đoàn thể trong trường .

- Đi học đúng giờ, nghi cần có giấy xin phép nghỉ học có chữ ký của phụ huynh .

GV bổ sung thêm

*Giáo viên

- Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học sinh.

- Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh và từng phụ huynh học sinh những việc liên quan đến kết quả học tập rèn luyện của các em.

- Liên lạc với phụ huynh thông qua SLLĐT vì vậy phụ huynh cung cấp sô ĐT phai chính xác, nếu thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp .

- GV bổ sung thêm như hình thức xứ phạt, khen thưởng kỷ luật trong lớp như thể nào . Một số vấn đề khác ..vvvvv

* Phụ huynh

- Phụ huynh nhắc nhở con em đi học đúng giờ

- Kiểm tra việc học sinh tự học ở nhà.

- Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt kịp thời những biểu hiện tốt hoặc chưa tốt của HS để có biện pháp giáo dục phù hợp.

- Động viên con em mình, thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm, tham gia họp phụ huynh đầy đủ khi có giấy mời của GVCN hay của nhà trường .

- Tạo điều kiện cho con em mình tốt nhất về không gian (phòng học, không ồn ào, không gần ti vi...) thời gian để các em có điều kiện học ở nhà được tốt nhất .

- Động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho con em tham gia các hoạt động của nhà trường của các đoàn thê và của lớp .

- Tạo điều kiện tốt nhất về đồ dùng, trang phục, quán triệt con em mình ăn mặc, tóc tai không đúng với phong cách học sinh

- Nghiêm cấm việc con em mình sử dụng điện thoại di động khi đến trường, nếu nhà trường phát hiện sử dụng tịch thu và xung vào công quỹ .

- Phụ huynh không cho con em mình đi xe máy đến trường

- Khi có thông tinh về con em mình cần trao đối kịp thời với giáo viên chủ nhiệm hoặc với bất kỳ giao viên nào trong trường để nhà trường nắm băt và có hướng xứ lý .

- Không nên cho con em mình dùng nhiều tiền bạc hoặc sử dụng những trang sức đắt tiền khi đến trường .

- Khi con em mình nghỉ học vì một lý do nào đó phụ huynh cần phải nhắc con em mình viết giấy xin nghỉ và có chữ ký của phụ huynh (Hoặc trao đối qua điện thoại cho GVCN)

5. Thông báo các khoản thu

Thu theo quy định của cấp trên có văn bản hướng dẫn cụ thể

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 

6. Hoạt động của chi hội cha mẹ học sinh Lớp

1. Chi hội cha mẹ học sinh thống nhất thu, chi quỹ lớp để hoạt động trong năm học 20...-20....

+ Kinh phí đóng góp:.......................................

+ Quỹ lớp………………………/1hs.

+ Dự trù chi phí cho các hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp của quỹ lớp:.....................................

+ Mua sắm dụng cụ học tập

+ Liên hoan ….văn nghệ .................................

+ Chi khen thưởng.........................................

2. Bầu chi hội phụ huynh.

- Chi hội trưởng…………………………………ĐT:……………………

- Chi hội phó……………………………………ĐT:……………………

- Ủy viên… ……………………………………...ĐT:……………………

7. Kết thúc:

    Sau một buổi làm việc khẩn trương. Tôi xin phép được tuyên bố kết thúc buổỉ họp. Xin chân thành các đại biểu và các bậc phụ huynh đã bớt chút thời gian về dự buổi họp đầu năm. Chúc các quý vị đại biểu cùng các bậc phụ huynh sức khoẻ - hạnh phúc - thành công trong công việc.

   Xin trân trọng cảm ơn!

                                            Giáo viên chủ nhiệm