Mẫu đơn xin học hè Cách viết đơn xin học hè

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 51 đánh giá
  • Lượt tải 8.972
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 01/08/2017

Giới thiệu

Download Đơn xin học hè - Mẫu đơn xin học thêm hè cho học sinh Tiểu Học, THCS

Mẫu đơn xin học hè dưới đây được sử dụng khi các bậc cha mẹ muốn xin học hè cho con. Đơn xin học hè này được tải miễn phí và cho phép người dùng tham khảo khi cần viết đơn xin học hè cho con.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: BGH trường.............................................................

Tên tôi là:..................................................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị với BGH nhà trường một việc như sau:

Con tôi tên là: ................................................................Học lớp:..............................................................

Vì lý do gia đình không có người trông và chăm sóc con, gia đình tôi có nguyện vọng cho con tôi được học hè tại trường.............................................. trong thời gian .............................................để tạo điều kiện củng cố thêm những kỹ năng rèn luyện bản thân và chuẩn bị tốt cho việc học tập ở năm học mới của con.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị BGH Nhà trường cho phép con tôi được đăng kí và tham gia học hè tại trường. Gia đình tôi xin cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy định của lớp học hè và của nhà trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

............, ngày.........tháng.........năm..........
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)