Giấy giới thiệu chuyển trường Mẫu đơn xin chuyển trường

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 13.338
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 28 KB
  • Cập nhật 01/08/2017

Giới thiệu

Download Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường

Giấy giới thiệu chuyển trường dưới đây là một trong những thủ tục bắt buộc khi các bậc cha mẹ muốn chuyển trường học cho con khi làm đơn xin chuyển trường. Mẫu giấy xin chuyển trường này có ghi rõ thông tin về trường học hiện tại của học sinh và xin chuyển tới trường theo nguyện vọng của gia đình. Giấy giới thiệu chuyển trường này có thể áp dụng đối với học sinh mầm non, tiểu học, THCS hay THPT.

Đơn xin chuyển trường của học sinh

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ………………. 

Hiệu trưởng Trường ………………………………..

Em:                 ………………………………………………….

Ngày sinh:     …………………………………………………….

Nơi sinh:        ……………………………………………………

Là học sinh lớp ……… năm học ………………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ……………………………….. 

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em …………………………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

                                                                                     …………, ngày …….tháng …….năm 20…

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG