Mẫu đơn xin vào học lớp 6, lớp 8 Đơn xin vào học lớp 6, lớp 8 chuẩn

  • Phát hành Down
  • Đánh giá 23 đánh giá
  • Lượt tải 12.198
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 54 KB
  • Cập nhật 23/05/2016

Giới thiệu

Mẫu đơn xin vào học chuẩn

Mẫu đơn xin vào học lớp 6, lớp 8 dưới đây được sử dụng khi bạn muốn xin cho con mình vào học lớp 6, lớp 10 hay các lớp khác ở trường khác. Với mẫu đơn xin vào học này, các bậc cha mẹ có thể gửi tới Ban giám hiệu trường để được xem xét nhập học. Tuy nhiên trước khi được nhập học ở trường mới thì cha mẹ sẽ phải làm đơn xin thôi học cho con ở trường cũ. Mời các bạn tải mẫu Đơn xin thôi học để tham khảo.

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS - THPT........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
----------------------------

Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường TRUNG HỌC THCS-THPT ..........................

Em tên là: .........................................................................Nam, Nữ:................

Sinh ngày: ......./......./......Tại (quận, TP) ....................................Dân tộc:..................

Hiện ngụ tại số : ....................Đường: ..............Phường: ..................Quận: ........

Hộ khẩu thường trú: .................................................................Điện thoại: ...................

Họ và tên cha: ......................................................

Nghề nghiệp: ............................................Điện thoại……………………

Họ và tên mẹ: ..............................................................

.Nghề nghiệp: ..................................................Điện thoại……………………

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ……………… Quận/Huyện:……………. TP/TP: ………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.