Droidtools For Android

  • Phát hành Matthieu Guenebaud
  • Đánh giá
  • Lượt tải 304
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 187 KB
  • Cập nhật 23/08/2011
  • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

Droidtools là công cụ hoàn toàn miễn phí trên điện thoại Android, cho phép bạn quản lý tiến trình, xóa bộ nhớ cache….

Công cụ cho phép bạn:

- Quản lý tiến trình.

- Xoá bộ nhớ cache từ bộ nhớ trong hoặc thẻ SD.

- Tự động cập nhật chuyển đổi cho Google Market.

- Hiển thị ứng dụng ngốn nhiều pin nhất.

Droidtools For Android 

Tuyết Mai