Editra for Mac

 • Phát hành Editra
 • Đánh giá
 • Lượt tải 376
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 23,1 MB
 • Cập nhật 28/02/2011
 • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

Editra là một trình soạn thảo văn bản có giao diện dễ sử dụng và tính năng hỗ trợ trong việc phát triển mã.

Một số tính năng chính:

 • Auto-Completion/Calltips (Python, HTML, XML)
 • Tự động thụt dòng
 • Block (Un)Commenting
 • Block (Un)Indenting
 • Hỗ trợ Clipboard (Copy / Paste / vv ...)
 • Code Folding
 • Cột Edit Mode
 • Command Mode
 • Tùy chỉnh giao diện
 • Kéo và thả (tab / tập tin mở / văn bản)
 • Xuất khẩu sang HTML / LaTeX / RTF
 • Biên tập từ xa (FtpEdit Plugin)
 • Chỉnh sửa  hồ sơ người dùng
 • Mở rộng với các plugin
 • File History
 • Quản lý tập tin (FileBrowser Plugin)
 • Chọn Style Editor
 • Tích hợp Python Shell (pyshell Plugin)
 • Language Keyword Helper
 • Line Bookmarking · Đường dây Bookmarking
 • Line Edit Commands (Join, Transpose, ect...)
 • Giao diện đa ngôn ngữ
 • Nhiều Top Level Windows
 • Scripts Run (Launch Plugin)
 • Quản lý kiểm soát nguồn (Dự án Plugin)
 • Cú pháp được tô sáng (60 + Ngôn ngữ)
 • Tabbed Windows
 • Themeable Icons
 • Undo / Redo
 • Hỗ trợ Unicode
 • Word Wrap
 • Zoom In / Out