Elixir 2 for Android 2.33.2 Tập hợp các widget hữu ích cho điện thoại Android

 • Phát hành Tamás Barta
 • Đánh giá
 • Lượt tải 09
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 5,7 MB
 • Cập nhật 09/09/2013
 • Yêu cầu Android 2.0/2.1 and up

Giới thiệu

Elixir 2 là ứng dụng thông tin hệ thống với những widget rất dễ cấu hình.

Các tính năng chính:

 • Mở màn hình hệ thống từ một nơi.
 • Hiển thị thông tin phần cứng: battery, internal/external storage, cpu, memory, telephony, wifi, bluetooth, nfc, location, display, audio, airplane mode, camera, camcorder, input devices, usb.
 • Hiển thị thông tin phần mềm: Đồng bộ hóa, khả năng truy cập, cài đặt, hệ điều hành, cấu hình, clipboard, drm, môi trường, tính năng, java, hiệu ứng đa phương tiện, thư viện chia sẻ.
 • Thay đổi cài đặt (độ sáng tối, timeout màn hình,...), thực hiện hành động (mount/ unmount thẻ nhớ, xóa cache, bật bluetooth,...), tắt/ bật tính năng (apn, wifi, bluetooth, độ sáng tự động, xoay màn hình,...).
 • Hiển thị những ứng dụng đã cài: code, dữ liệu và cache size, lưu lượng mạng; launch, gỡ ứng dụng, xóa cache, chuyển sang thẻ nhớ, sắp xếp ứng dụng theo label, chế độ nhóm, enable/ disable các ứng dụng hoặc thành phần.
 • Hiển thị những tiến trình đang chạy hoặc mới chạy, các dịch vụ, tác vụ: pid, cpu usage, sử dụng bộ nhớ, tổng cpu, lưu lượng mạng, xem bản ghi các tiến trình, tắt tiến trình chạy trong background, chế độ nhóm.
 • Hiển thị output của lệnh linux.
 • Phím tắt dẫn tới các widget, ứng dụng hoặc màn hình Elixir.
 • Icon thanh hiện trạng có thể hiển thị giá trị theo nhiều dạng khác nhau.
 • Quản lý các profile: thay đổi cài đặt, chạy ứng dụng chỉ với một lần kích.
 • Hiển thị thông tin cảm biến, tắt hoặc bật cảm biến, microphone.
 • Duyệt file.
 • Tạo và gửi báo cáo.
 • Hiển thị, lưu, chia sẻ bản ghi logcat/ dmesg.

Elixir 2 for AndroidElixir 2 for AndroidElixir 2 for Android

Widget:

 • Nhiều kích thước widget, mỗi widget lại có thể disable.
 • Icon widget nhỏ, 7*7 icon mỗi màn hình.
 • Mở widget từ phím tắt, đặt vào khu vực thông báo hoặc màn hình chủ.
 • Tùy biến icon widget theo gói icon.
 • Nhiều background cho widget, tùy biến màu sắc, hình nền, thay đổi độ mờ.
 • Nhiều kích thước icon.Thay đổi vị trí/màu sắc/kích thước label, ẩn label.
 • Khôi phục/sao lưu widget.
 • Thay đổi hình ảnh, label, tỷ lệ refresh các loại widget.

Loại icon widget:

 • Chạy ứng dụng.
 • Ứng dụng mới dùng (dynamic).
 • Liên lạc.
 • Phím tắt: bookmark, contact, setting, ...
 • Pin: Hiện trạng, thời gian, nhiệt độ, voltage.
 • Bộ nhớ trong, ngoài.
 • Sử dụng cpu
 • Tần suất cpu.
 • Tần suất sử dụng cpu.
 • Bộ nhớ trong.Đếm những ứng dụng/ tiến trình đang chạy/ mới chạy.
 • Đếm email chưa đọc.
 • Đếm cuộc gọi nhỡ.
 • Đếm message chưa đọc.
 • Bookmark, history.
 • Thời gian, ngày
 • Báo thức tiếp theo.
 • Độ mạnh tín hiệu di động.
 • Lưu lượng di động.
 • Độ mạnh tín hiệu wifi.
 • Lưu lượng wifi.
 • Tên wifi.
 • Tốc độ kết nối wifi.

Elixir 2 for AndroidElixir 2 for AndroidElixir 2 for Android

Widget toggles:

 • cpu governor
 • profile
 • mobile data
 • mobile network toggle (2G/3G/4G)
 • cài đặt mở
 • apn
 • apn selector
 • data roaming
 • wimax (4g)
 • wifi
 • wifi selector
 • wifi ap (hotspot)
 • usb tethering
 • bluetooth (2 or 3 state)
 • bluetooth tethering
 • nfc
 • cài đặt mở
 • gps
 • airplane mode
 • auto-brightness
 • brightness (có thể thiết lập các mức độ)
 • auto-rotate
 • lock
 • screen timeout (có thể thiết lập các mức độ, giữ cho màn hình luôn on)
 • screen off
 • screen filter
 • screen orientation
 • wallpaper
 • auto-sync
 • sync all
 • background data
 • speakerphone
 • ringer mode
 • vibrate
 • haptic feedback
 • ringtone
 • sd mount
 • sd refresh
 • usb mass storage
 • flash (needs TeslaLED Flashlight)
 • volume
 • volume profile selector
 • mute
 • clear cache
 • reboot (dành cho các thiết bị đã root, normal/ recovery/ bootloader/ shutdown)
 • usb debugging
 • stay awake (with wake lock)
 • refresh widget
 • locale

Elixir 2 phiên bản mới cập nhật:

 • E-Robot đã xuất hiện và có thể cài đặt từ addon và màn hình Profile.
 • Vá lỗi liên quan tới bản ghi logcat.
 • Vá lỗi về nhạc chuông.
 • Vá lỗi về báo rung.
 • Vá lỗi về cảm biến.

Lam Le