English Vietnamese for iOS 1.0 Từ điển Anh Việt tổng hợp

 • Phát hành Kevin Pham
 • Đánh giá
 • Lượt tải 94
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 91,7 MB
 • Cập nhật 18/06/2013
 • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Đây là từ điển Anh Việt và Việt Anh, có chứa 3000 từ tiếng Anh thông dụng. Cơ sở dữ liệu sẽ được tải về trong lần đầu tiên chạy ứng dụng, nên bạn không cần kết nối Internet vẫn có thể tra từ điển được.

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh, Anh - Anh, Việt - Việt.

Các chức năng chính của ứng dụng:

 • Tra từ nhanh chóng.
 • Lưu những từ bạn muốn học.
 • Đặt biệt phần âm thanh luôn có trong ứng dụng này.
 • 3000 từ tiếng anh thông dụng.

English Vietnamese for iOSEnglish Vietnamese for iOSEnglish Vietnamese for iOS