Exposer for Mac

  • Phát hành Calle Gustafsson
  • Đánh giá
  • Lượt tải 268
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 36 KB
  • Cập nhật 28/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên, Safari

Giới thiệu

Đây có thể là Extension hỗ trợ thẻ tốt nhất cho tới nay. Exposer của Calle Gustafsson sẽ thêm một nút vào thanh công cụ của trình duyệt Safari giúp hiển thị các bức ảnh nhỏ của tất cả các thẻ bạn đang mở. Điều này cho phép bạn biết được chính xác thẻ nào đang hiển thị gì cũng như dễ dàng chuyển tới một thẻ nào đó bằng cách kích trực tiếp vào bức ảnh nhỏ này. Nếu bạn thường xuyên sử dụng duyệt web qua nhiều thẻ, Extension này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Nhận bức ảnh nhỏ hiển thị các thẻ đang được mở trong trình duyệt với Extension Exposer.