Fingerprint Scanner Lock for Android 1.2 Mở khóa điện thoại bằng dấu vân tay

  • Phát hành andrivax
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.587
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 484 KB
  • Cập nhật 14/05/2014
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Fingerprint Scanner là ứng dụng hữu hiệu dành cho điện thoại Android của bạn. Công cụ cho phép nhận dạng dấu vân tay để kiểm soát quyền truy cập vào điện thoại.

Tính năng:

  • Nâng cao hình ảnh.
  • Hiệu ứng âm thanh hấp dẫn.
  • Kiểm soát quyền truy cập dựa trên kết quả quét dấu vân tay (cho phép hoặc từ chối truy cập).

Fingerprint Scanner Lock for AndroidFingerprint Scanner Lock for AndroidFingerprint Scanner Lock for Android

Đặng Hương