Flip Silent For Android Chuyển chế độ im lặng

  • Phát hành George Android
  • Đánh giá
  • Lượt tải 590
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 979 KB
  • Cập nhật 08/02/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Flip Silent là phần mềm giúp bạn kích hoạt và loại bỏ chế độ yên lặng rất đơn giản bằng cách lật điện thoại.

Điều này thực sự có ý nghĩa khi bạn đang trong cuộc họp hoặc đang ở một nơi nào đó cần sự yên lặng không thể nhận hoặc từ chối cuộc gọi.

Widget: Chạm vào một nút là có thể bật/tắt Flip Silent.

- Flip Silent: khi có cuộc gọi đến, bất kể bạn lật điện thoại lên hay xuống miễn là điện thoại của bạn đang bật nó sẽ chuyển sang chế độ im lặng.

- Automatic Recovery: sau khi cuộc gọi kết thúc, sẽ trở lại các thiết lập ban đầu.

 Flip Silent For Android

Tuyết Mai