Free Advanced Task Manager for Android Quản lý các tác vụ trên điện thoại

  • Phát hành Arron La
  • Đánh giá
  • Lượt tải 635
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 670 KB
  • Cập nhật 06/01/2012
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Sử dụng Free Advanced Task Manager để thoát ứng dụng, tăng tốc điện thoại và tiết kiệm pin. Đây là một trong những ứng dụng Task Manager đầu tiên và phổ biến nhất hiện nay.

Free Advanced Task Manager 

Các tính năng chính:

- Hỗ trợ máy tính bảng với một số cấu hình cụ thể cho màn hình rộng

- Biểu đồ và các phương tiện khác để hiển thị thông tin hệ thống

- Dừng ứng dụng qua trang App Detail Page

- Hiển thị thông tin của thiết bị, thẻ nhớ và pin

- Shortcut dẫn tới những công cụ tiện ích

- Quản lý thẻ nhớ SD (di chuyển ứng dụng giữa điện thoại và thẻ nhớ. Yêu cầu người dùng sử dụng thấp nhất là Android 2.2)

- Gỡ ứng dụng theo nhóm

- Shortcut Press-to-End (thay cho widget).

Lamle