GCStatistic for Mac 1.9.9

  • Phát hành MacDefender
  • Đánh giá
  • Lượt tải 203
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,1 MB
  • Cập nhật 27/02/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

GCStatistic là một công cụ thống kê rất dễ sử dụng. Bạn có thể chọn giữa file html đơn hoặc một đăng tải tự động lên profile geocaching.com của bạn. Chỉ cần chọn file gpx trong tìm kiếm của bạn và chọn mục bạn muốn xem đầu ra. Dưới đây là một số thống kê có thể tìm thấy được:

• Tìm kiếm theo năm, tháng và theo tuần

• Tìm kiếm theo khoảng cách và quốc gia

• Tìm kiếm theo kích cỡ , loại,…

• Bản đồ của các quốc gia đã được lưu lại

GCStatistic là phần mềm miễn phí, được tài trợ nên bạn có thể sử dụng nó mà không bị giới hạn nào cả.

Phiên bản mới này có:

• Thêm hệ thống profile màu mới. nhiều màu có thể chỉnh sửa được cũng như bạn có thể tạo nhiều profile màu khác.

• Thêm các lựa chọn để loại bỏ lưu trữ Locationless từ các thống kê.

• Giờ đây bạn đã có thể thay đổi vị trí trang chủ hiện tại.