Gemini Installer & Clear for Android

 • Phát hành Grace Liu
 • Đánh giá
 • Lượt tải 702
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 584 KB
 • Cập nhật 25/10/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

"Gemini Installer & Clear" là công cụ có thể giúp người dùng quản lý file APK trong thẻ SD (quét file APK, cài đặt file APK, xóa file sao lưu,...), xóa cache (app cache, clipboard, browser history/cookie, kết quả tìm kiếm của Android Market/Gmail, bản ghi cuộc gọi,...).

 Gemini Installer & Clear for Android

Các tính năng chính:

 • Hiển thị sao lưu ứng dụng (bao gồm thông tin ứng dụng và các file APK)
 • Quét thẻ SD để tìm file APK
 • Cài đặt/cài đặt theo nhóm các file apk, hỗ trợ cách gỡ ứng dụng nhanh chóng
 • Xóa/xóa theo nhóm các file sao lưu
 • Chạy ứng dụng đã cài
 • Hiển thị ứng dụng trên thị trường
 • Phân loại ứng dụng theo nhiều cách (theo tên, kích cỡ, thời gian cài đặt, kích cỡ RAM,...)
 • Lọc ứng dụng theo nhiều cách.

Lamle