Gesture Translate for Mac

  • Phát hành Pablo Cantero
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.185
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 49 KB
  • Cập nhật 11/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Gesture Translate giúp bạn dịch các trang web chỉ với 1 cú click chuột. Gesture Translate là một lựa chọn mới để bạn có thể chọn các cặp ngôn ngữ dịch thuật và dịch bất kỳ văn bản mà bạn muốn từ các trang hiện tại. Các đoạn dịch sẽ được hiển thị ở các thanh status.

Gesture Translate hoạt động trên nền tảng chéo và nó hoạt động trên Mac OS X, Windows và Linux.