GReader

  • Phát hành Rafeed Chaudhury
  • Đánh giá
  • Lượt tải 219
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 41 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Safari

Giới thiệu

Greader được cung cấp bởi Rafeed Chaudhury hiển thị tổng số bài chưa được đọc ở tài khoản Google Reader trong một nút trên thanh công cụ – khi kích vào các nút này, bạn sẽ ngay lập tức được dẫn tới trang chủ của Google Reader.