Handcent Emoji Plugin For Android

  • Phát hành handcent_admin
  • Đánh giá
  • Lượt tải 581
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,6 MB
  • Cập nhật 03/09/2011
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Handcent Emoji Plugin là Plugin cho tin nhắn SMS. Bạn có thể gửi biểu tượng cảm xúc cho bạn bè nếu điện thoại của họ cũng cài đặt Handcent Emoji Plugin.

Tất cả biểu tượng cảm xúc được gửi bằng tin nhắn SMS, không cần phải gửi bằng MMS.

Handcent Emoji Plugin For Android

Cách sử dụng:

- Chỉ cần cài đặt Plugin và kích hoạt nó bằng cách chèn biểu tượng cảm xúc từ từ Handcent và chọn “Emoji” trong menu.

Tuyết Mai