Học viện EOS for Android 1.0.0 Trung tâm thông tin của Canon EOS

  • Phát hành eBrand Vietnam
  • Đánh giá
  • Lượt tải 18
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4 MB
  • Cập nhật 27/08/2013
  • Yêu cầu Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Học Viện EOS - một trang web chính thức của thương hiệu Canon EOS để hỗ trợ cộng đồng nhiếp ảnh DSLR Việt Nam. Trang web sẽ có nhiệm vụ như một trung tâm thông tin để cập nhật tất cả các hoạt động của dòng sản phẩm EOS và xây dựng một môi trường trực tuyến cho những người yêu thích Canon trao đổi ý tưởng và kinh nghiệm nhiếp ảnh của mình.

Học viện EOS for AndroidHọc viện EOS for AndroidHọc viện EOS for Android

Học viện EOS for AndroidHọc viện EOS for Android