Instapaper Beyond for Mac

  • Phát hành Brett Terpstra
  • Đánh giá
  • Lượt tải 266
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 307 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên, Safari

Giới thiệu

Tiện ích mở rộng này sẽ thêm một bàn phím điều hướng khi bạn duyệt tài khoản Instapaper của mình. Bạn có thể điều hướng thông qua các bookmark và folder, hiển thị các trang đã được bookmark trên trang gốc hoặc bằng hiển thị Text của Instapaper. Ngoài ra, bạn cũng có thể lưu trữ các trang và gửi chúng tới các dịch vụ khác như Evernote và Delicious. Khi cài đặt, chỉ cần nhấn phím “h” khi đăng nhập vào Instapaper để nhận danh sách đầy đủ lệnh bàn phím.

Nhận bàn phím điều hướng cho Instapaper với tiện ích Instapaper Beyond.