iTracking cho iOS 1.2 Ứng dụng quản lý thiết bị

  • Phát hành Golden
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 629
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,3 MB
  • Cập nhật 25/03/2017
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

iTracking là một công cụ để khách hàng, doanh nghiệp có thể quản lý, theo dõi hành trình và các thông số khác của những phương tiện có gắn thiết bị giám sát hành trình.

iTracking được sử dụng và vận hành như thế nào với độ chính xác cao kết hợp với quá trình quản lý thời gian thực.

Các tính năng:

  • Biết được vị trí hiện tại của phương tiện
  • Tình trạng hoạt động; vận tốc; đóng mở cửa.
  • Theo dõi lộ trình của xe theo thời gian thực.

iTracking for iOSiTracking for iOSiTracking for iOS