JMusicManager for Mac

  • Phát hành Juan Pavil
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.257
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2 MB
  • Cập nhật 09/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X, Java

Giới thiệu

JMusicManager là ứng dụng dùng để quản lý nhạc MP3. Với JMusicManager, bạn có thể tìm thấy mp3, tạo playlist, chỉnh sửa các thẻ...Ngoài ra còn có một giao diện dòng lệnh để tự động hóa một số công việc không có GUI can thiệp.

JMusicManager miễn phí và dễ sử dụng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java.