jOrgan for Mac

 • Phát hành Sven Meier
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.067
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 33 MB
 • Cập nhật 11/11/2010
 • Yêu cầu Mac OS X, Java

Giới thiệu

jOrgan là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí cho phép bạn sử dụng máy tính của bạn như là chương trình âm thanh với đầy đủ các tính năng. jOrgan được viết bằng ngôn ngữ Java progarmming.

 Một số tính năng của jOrgan:
 • Chạy trên tất cả các hệ điều hành
 • Bao gồm nhiều tính năng chỉnh sửa âm thanh thuận tiện
 • Hoạt động với nhiều loại audio
 • Có tính năng mở rộng đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của bạn