KB SSL Enforcer for Mac

 • Phát hành K B Jorgensen
 • Đánh giá
 • Lượt tải 308
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 16 KB
 • Cập nhật 05/11/2010
 • Yêu cầu Mac OS X, Google Chrome

Giới thiệu

KB SSL Enforcer là một chương trình ứng dụng được chạy trên Google Chrome, KB SSL Enforcer cung cấp chương trình bảo mật thông qua trình duyệt mã hóa, làm tăng tính an toàn cho bạn.

KB SSL Enforcer tự động phát hiện nếu một trang web hỗ trợ SSL (TLS) và chuyển hướng cho bạn đến trang đó và cũng cho bạn tùy chọn cách phát hiện. Ngoài ra, nó lưu trữ các trang web hỗ trợ SSL. Khi một trang web không được mã hóa, chương trình sẽ thông báo đến bạn.

Tính năng chính:

 1. Tự động phát hiện nếu một trang web hỗ trợ SSL (TLS) và chuyển hướng bạn đến nó
 2. Tùy chọn linh hoạt cho trọng các tự động phát hiện
 3. Lưu trữ các trang web hỗ trợ SSL (tôn trọng chế độ ẩn danh)
 4. Mã nguồn mở (GPLv2 hoặc sau này